Gateway Detail, Big Wild Goose Pagoda, Xian

Gateway Detail, Big Wild Goose Pagoda, Xian

Gateway Detail, Big Wild Goose Pagoda, Xian

Gateway Detail, Big Wild Goose Pagoda, Xian