Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete

Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete

Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete

Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete