Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete

The Rimondi Fountain, Town Centre, Rethimnon, Crete, Greece

Date: 22/09/2014

Location: Rethimnon, Crete, Greece

Photographer: Jonathan Harrison

Buy now using PayPal:

A4 £200

Rimondi Fountain, Rethimnon, Crete

The Rimondi Fountain, Town Centre, Rethimnon, Crete, Greece

Date: 22/09/2014

Location: Rethimnon, Crete, Greece

Photographer: Jonathan Harrison

Buy now using PayPal:

A4 £200